Jury_Committee

Mr. Krishna Bahadur Manandhar
Mr Anal raj bhattarai
Jitendra B.Rajbhandary
Dr. Nanda Bahadur Singh
Dr Govind Nepal
Dr Bijay KC
Charu Chadha

Speaker

Shekhar-Golchha
Nirvana Chaudhary
Michael Kobold
Kewal Prasad Bhandari
Hari Bhakta Sharma
Gagan Pradhan
Dr.Yobaraj Khatiwada
Dr. Upendra Mahatto
Dr. Swarnim Wagle
Dr. Shanker Sharma
Dr. Baburam Bhattarai
Political views
Chiranjibi Nepal
Bhawani Rana
Bhawan Bhatta
Amuda Mishra
Abhimanyu Poddar

moderator

Saurabh Jyoti
Ashutosh Tiwari